1994

Han estat 100 anys amb adversitats, racionaments, canvis de govern, de llengua, competències d'industrialització... però també amb moltes satisfaccions. Després de més de 100 anys continuem amb el compromís de complir la voluntat del nostre ja besavi. Per tant, l'artesana producció és reduïda, de qualitat i no es comercialitza.

1994